Więcej informacji i wynajem
 

Katarzyna Kruk
+48 502 900 714
k.kruk@liebrecht-wood.com

Katarzyna Pajkowska
+48 539 900 825
k.pajkowska@liebrecht-wood.com

+48 22 166 17 00
www.koneser.eu

Liebrecht & wooD Poland Sp. z o.o.
Plac Konesera 2
03-736 Warszawa
www.liebrecht-wood.com